Степанчук А.М.

Розробка теоретичних та технологічних основ отримання новітніх багатофункціональних порошкових конструкційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів

Установка розпилювання розплавів МУРР-2-КПІ

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №ДР 0112U000718, в університеті №2533–п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Степанчук Анатолій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Створення композиційних матеріалів з самофлюсівних сплавів і відхідних твердих сплавів та покриттів з них.

Схема установки для виробування матеріалів на газоабразивний знос

1. Номер державної реєстрації теми – № 110U002327
2. Науковий керівник – к.т.н., проф. Степанчук А.М.
3. Суть розробки, основні результати.