Захист заготовки

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

Лазерне фрезерування стента

1. Номер державної реєстрації, 0112U000589 номер реєстрації в університеті 2545-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати