Комп'ютерна модель

Технологія виготовлення та прецизійна обробка нових підшипникових матеріалів підвищеної зносостійкості на основі відходів легованих сталей

Втулка композиційного підшипнику з матеріалу на основі шліфувальних відходів сталі 4ХМНФС +6%CaF2

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000390, НТУУ «КПІ» - 2535-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Киричок П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження, моделювання та розробка запам’ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках

Обладнання для осадження НСП

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0111U001319; 2413-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Мартинюк Яків Васильович, к.т.н., доцент
3. Суть розробки, основні результати.