Гроль В.В.

Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № держреєстрації 0110U000261, № реєстрації в університеті 2300-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Гроль В.В.
3. Суть розробки, основні результати.