OFDM

Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

1. Номер державної реєстрації № держреєстрації 0115U000259
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Уривський Л.О.
3. Суть розробки, основні результати.
Результати науково-дослідної роботи забезпечили створення нових зразків уніфікованих пристроїв для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку, які за основними техніко-економічними показниками перевершують наявні закордонні аналоги.

Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002534.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.