Хижняк В.Г.

Встановлення закономірностей створення дифузійних покриттів на сплавах та взаємозв’язку між їх складом, будовою і властивостями

Дифузійний шар на сплаві ВТ6 після нітроцементаціі при Т = 900 ° С. х1000

1, Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. - 0113U000999, № реєстрації в університеті 2608-ф
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Хижняк В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

Схема розробки

1. Номер державної реєстрації теми -110U002366 НТУУ «КПІ» - 2307-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Хижняк В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.