мультиконтекстні пристрої

Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС

Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті.
№ Держреєстрації 0114U000547, № реєстрації в університеті 2711ф.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Луцький Георгій Михайлович, д.т.н., професор.
3. Суть розробки, основні результати.