радіаційно-конвективний теплообмін

Теплові процеси при вирощуванні неактивованих сцинтиляційних кристалів

1. Номер державної реєстрації 0110U000257, номер реєстрації в університеті 2313-ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Дешко В.І., д.т.н., проф. Дешко В. И., Doc of Sc, prof. Deshko V. I.
3. Суть розробки, основні результати.