Струтинський В.Б.

Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування

Виготовлений дослідний зразок верстата з паралельними кінематичними структурами

Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002333, номер реєстрації в університеті – 2615-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000228, НТУУ «КПІ» - 2314-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.