Тітов В.А.

Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування

Оснастка, для деформування структурно-неоднорідних матеріалів, що встановлена на гвинтовому фрикційному прес-молоті

1. Номер державної реєстрації 0113U001912, номер реєстрації в університеті № 2612-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання).
Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів

Загальний вигляд комп'ютаризованої установки

1. Номер державної реєстрації 0110U002407, номер реєстрації в університеті №2315-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.
3. Суть розробки