Гондлях О.В.

Методи розрахунку еволюції напружено-деформованого стану обладнання атомних електростанцій з урахуванням зон руйнування від впливу сейсмічних навантажень

Результати моніторінгу за напруженнями у захисній оболонці АЕС при розриві армоканату та розповсюдженням тріщин в колекторі парогенератора в процесі землетрусу

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000685, НТУУ «КПІ» - 2611-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гондлях О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Mоделювання процесів утворення і розповсюдження тріщин в конструкціях хімічного обладнання з урахуванням експлуатаційних факторів

Інтерфейс автоматизованої системи безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу об'єктів хімічної промисловості

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002272, НТУУ «КПІ» - 2316-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гондлях О.В., Гондлях А.В., Gondliakh Aleksandr V.
3. Суть розробки, основні результати.