Романенко В.Д.

Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів

1. Номер державної реєстрації теми — 0111U000119, НТУУ «КПІ» — 2422-п.
2. Науковий керівник — д.т.н., проф. Романенко В.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів

1. Номер державної реєстрації, 0109U000428.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): Д.т.н., проф. Романенко В.Д.
3. Суть розробки, основні результати