Правда В.І.

Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Макет багатоканального передавача для базової станції  системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000705, НТУУ «КПІ» - 2423-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Правда В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інтегральних приймально-передавальних модулів міліметрового діапазону для систем широкосмугового безпроводового доступу

Макет  прийомопередавального модуля міліметрового  діапазону довжин хвил

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001791.
2. Науковий керівник- к.т.н., проф. Правда В.І.
3. Суть розробки, основні результати.