Якорнов Є.А.

Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах

Макет дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один від одного двох сигналів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001270, НТУУ «КПІ» - 2425-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів підвищення ефективності просторово-часової обробки телекомунікаційних сигналів на фоні перешкод

1. Номер державної реєстрації - 0109U002225.
2. Науковий керівник – к.т.н, професор Якорнов Євгеній Аркадійович
3. Суть розробки, основні результати.