Павлов О.А.

Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами

Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U003432
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати:

Створення математичних моделей та методів ієрархічного планування та прийняття рішень в виробничих системах з обмеженими ресурсами

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U001346.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності.

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000740, НТУУ «КПІ» – 2400-ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.