Румбешта В.О.

Розробка ефективних технологій на основі сучасних автоматизованих систем керування якістю виготовлення виробів приладобудування

1. Номер державної реєстрації теми - № 0113U0022960, НТУУ «КПІ» - 2653-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Румбешта В.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Застосування сучасних інформаційних технологій для створення інтелектуальних технологічних систем і технологій та розробка засобів підвищення якості виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. Номер державної реєстрації No 0109U001583.
2. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Румбешта Валентин Олександрович
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інтегрованих технологічних систем на основі сучасних інформаційних технологій та автоматичних систем керування якістю виготовлення виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000841, НТУУ «КПІ» - 2451-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Румбешта В.О., Румбешта В.А., Rumbeshta Valentyn O.
3. Суть розробки, основні результати.