Бурау Н.І.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи моніторингу на основі концепції Structural Health Monitoring

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000318
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комплексної інтелектуальної системи моніторингу технічного стану конструкцій в експлуатації

Загальний вигляд лицьової панелі віртуального приладу синхронного багатоканального зчитування даних АЦП E14-140

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000498, НТУУ «КПІ» - 2655-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи обробки віброакустичних сигналів для інформаційно-діагностичних комплексів роторних систем

Макет дворівневої системи контролю вібрації

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002186, НТУУ «КПІ» - 2453-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф.Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.