Дергачова В.В.

Моделювання стратегії економічного розвитку підприємств в умовах соціально орієнтованої економіки України

1. Номер державної реєстрації теми : 0113U000745, НТУУ «КПІ» - 2665-п.
2. Науковий керівник -д.е.н.,проф. Дергачева В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств України (на прикладі машинобудівної галузі)

1. Номер державної реєстрації теми: 0111U000333, НТУУ «КПІ» - 2465-п.
2. Науковий керівник - д.е.н., проф. Дергачева В.В.
3. Суть розробки, основні результати.