Чермалих В.М.

Оптимізація електроспоживання шахтних стаціонарних установок із застосуванням засобів діагностування їх енергоефективності

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001637, НТУУ «КПІ» - 2640-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чермалих В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення принципів побудови багатофакторного моніторингу та функціонального діагностування електромеханічних систем стаціонарних установок гірничовидобувних підприємств

Макет мобільного програмно-апаратного комплексу для функціонального діагностування енергоефективності электромеханических систем  шахтных стационарных установок

1. Номер державної реєстрації теми - № 0111U000763, НТУУ «КПІ» 2438-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чермалих В.М.
3 Суть розробки. Основні результати

Розроблення автоматизованої системи нормування та аналізування енергетичних потоків гірничодобувних підприємств

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001505.
2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Чермалих В.М.
3. Суть розробки, основні результати.