Караєва Н.В.

Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000698, НТУУ «КПІ» - 2464-п.
2. Науковий керівник - канд. екон. наук, доцент Караєва Н.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання впливу інтеграційних рішень в паливно-енергетичному комплексі на можливості досягнення сталого економічного розвитку територіального утворення

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001302.
2. Науковий керівник – к.е.н., доцент Караєва Н.В.
3. Суть розробки, основні результати.