Кузнецов В.Д.

Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів

Мікроструктура плазмового покриття системи NiCrFeBSi  модифікованого нанопорошком Al2O3 до оплавлення

1. Номер державної реєстрації НДР 0114U003428
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологічні процеси нанесення покриттів із модифікацією поверхонь виробів потоками компресійної плазми

Розрядний пристрій магнітоплазмового компресора

1. Номер державної реєстрації НДР 0112U000687, НТУУ «КПІ» - 2544-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д., Кузнецов В.Д., Kuznetsov Valeriy D.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002414

2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.

3. Суть розробки, основні результати