біоконвеєр

Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням електрики

Біоректори дослідно – промислової установки, що працюють в анаеробному кисневому режимі

1. Номер державної реєстрації теми – 0109V000974.
2. Науковий керівник – д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати

Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження

Схема проточного мікробного паливного елемента із замінними електродними блоками

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000672, НТУУ «КПІ» - 2444-п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.