Донченко М.І.

Протикорозійний захист конструкційних сталей у воді з високим вмістом продуктів згорання газу та твердого палива в теплогенераторах

Лабораторна установка для проведення корозійних випробувань у трубопроводі з датчиками для вимірювання швидкості корозії і швидкості потоку води, яка моделює умови насичення води вуглекислим газом при спалюванні природного газу.

1. Номер державної реєстрації НДР: 0113U001593; номер реєстрації в університеті - № 2662п
2. Наукові керівники: д.т.н., ст.н.с. Донченко М. І., д.т.н., проф. Герасименко Ю. С.
3. Суть розробки, основні результати

Захист сталі від корозії в умовах роботи нових енергозберігаючих генераторів тепла-контактних водонагрівачів

Установка для магнієвого захисту в діючій котельні

1. Номер державної реєстрації - № 0111U002174, номер реєстрації в університеті - № 2461п.
2. Наукові керівники: д.т.н., ст.н.с. Донченко М. І., Донченко М. И., Donchenko M. I.
д.т.н., проф. Герасименко Ю. С., Герасименко Ю. С., Gerasymenko Yu. S.
3. Суть розробки, основні результати.