Автоматизоване моделювання

Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур

1. Номер державної реєстрації НДР 0109U000658,
2. Науковий керівник д. т.н., професор Тимофєєв В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

Літак – один з узагальнюючих представників складних виробів машинобудування

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002332, НТУУ «КПІ» - 2317-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ванін В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою.

Діючий макет верстата для обробки полігональних отворів, побудований на модульному принцип

1. Номер державної реєстрації теми – 0109u000817
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.