Дідковський В.С.

Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002485.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини

Лабораторний макет акустотермометра

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002947, НТУУ «КПІ» - 2475-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.