Калюжний В.Л.

Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі

Деталі, які отримані обтиском

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002387
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення продуктивності виготовлення та якості виробів в формоутворюючих процесах холодного листового штампування

Штамп для витягування здиференційованим підпором на фланець заготовки

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001854, НТУУ «КПІ» - 2646-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення інформаційних технологій реалізації інтенсивного пластичного деформування матеріалів та поверхневого зміцнення при виготовленні деталей для забезпечення надійності та довговічності штампів

штамп для видавлювання, який встановлений на пресі ПО443

1. Номер державної реєстрації. – 0109U000629.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): Калюжний Володимир Леонідович, доктор технічних наук, доцент
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка конструкцій штампового оснащення для реалізації пластичної деформації в процесах холодного листового і об`ємного штампування і отримання виробів з підвищеною надійністю і довговічністю

Спосіб та конструкція штампу для витягування з диференційованим радіальним підпором фланця заготовки

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U001581
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.