САПР

Автоматизація проектування та прогнозування працездатності черв’ячних фрез

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002412
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пасічник В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ, методів та засобів проектування сучасних високопродуктивних комп’ютерних систем у середовищах Ґрід- та хмарних систем

Експериментальний зразок конфігурованого комп'ютера, підключеного до HP Blade server C3000

1. Номер державної реєстрації теми  0112U001585, НТУУ “КПІ” – 2502-ф.
2. Науковий керівник  д.т.н., проф. Сімоненко В.П.
3. Cуть розробки, основні результати.

Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 2517Ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Равська Н.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Енергозберігаючий адаптивний комплекс імпульсно-резонансної дії для розробки нафтових родовищ та видобутку корисних копалин

Система автоматизоване керування комплексом імпульсно-резонансної дії

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000621, НТУУ «КПІ» - 2441-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

Літак – один з узагальнюючих представників складних виробів машинобудування

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002332, НТУУ «КПІ» - 2317-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ванін В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

3D вигляд ХФ

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001222
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сундучков К.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення засобів проектування та технології виготовлення інтегральних мікросхем сегнетоелектричних запам’ятовуючих пристроїв

фрагмент топології макетного зразка чипа пам’яті

1. Номер державної реєстрації. 0109U001303
2. Науковий керівник: Самофалов Костянтин Григорович, д.т.н., професор, член-кор. НАН України
3. Суть розробки, основні результати