Ethernet

Розробка теоретичних основ, методів та засобів проектування сучасних високопродуктивних комп’ютерних систем у середовищах Ґрід- та хмарних систем

Експериментальний зразок конфігурованого комп'ютера, підключеного до HP Blade server C3000

1. Номер державної реєстрації теми  0112U001585, НТУУ “КПІ” – 2502-ф.
2. Науковий керівник  д.т.н., проф. Сімоненко В.П.
3. Cуть розробки, основні результати.

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Номер державної реєстрації теми – 0110U002423
Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М
Суть розробки, основні результати.

Створення архітектурної концепції та методів проектування мережевих процесорів з інтелектуальною обробкою даних.

1. Номер державної реєстрації теми – 0109U002268

2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Сімоненко В.П.

3. Cуть розробки, основні результати.