карбід кремнію

Електронні процеси у пробійних електричних полях в політипах карбіду кремнію

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001598
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Гермаш Л.П.
3.Cуть розробки, основні результати.