імітаційне моделювання

Розробка та впровадження нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000643
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Крищук М.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

1. Номер державної реєстрації 0108U000520
2. Науковий керівник: к.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу

Нормалізована ефективна пропускна здатність каналу з використанням різних алгоритмів адаптації.

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000946, НТУУ «КПІ» - 2505-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., академік НАН України Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003164, НТУУ «КПІ» - 2523-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

Амперометричний принцип вимірювання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001315, НТУУ «КПІ» - 2320-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лінючева О.В., Линючева О.В., Linyucheva Olga V.
3. Суть розробки, основні результати.

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

1. Номер державної реєстрації теми: 0109U000300
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати