метод канальної адаптації

Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу

Нормалізована ефективна пропускна здатність каналу з використанням різних алгоритмів адаптації.

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000946, НТУУ «КПІ» - 2505-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., академік НАН України Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.