Уривський Л.О.

Уніфікований пристрій для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку

1. Номер державної реєстрації № держреєстрації 0115U000259
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Уривський Л.О.
3. Суть розробки, основні результати.
Результати науково-дослідної роботи забезпечили створення нових зразків уніфікованих пристроїв для завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку, які за основними техніко-економічними показниками перевершують наявні закордонні аналоги.

Синтез та конструктивна реалізація сигнально-кодових конструкцій в каналах з багатопозиційною маніпуляцією в системах супутникового та радіорелейного зв’язку

Стійка з модемом, мультиплексорами і устаткуванням живлення

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002491, НТУУ «КПІ» - 2626-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Уривський Л.О., Урывский Л.А., Uryvsky Leonid O.
3. Суть розробки, основні результати.