Алгоритм

Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку

Приклад роботи квазісемантичного редактору пошукового запиту

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № держреєстрації 0113U000715, № реєстрації в університеті 2600-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Дводіапазонна мікросмужкова антенна решітка навігаційного комплексу з можливістю придушення активних завад

Розроблена двочастотна антенна решітка

1. Розробка виконана в рамках теми 2624п НТУУ “КПІ”.
2. Науковий керівник. Дубровка Федір Федорович, д.т.н., проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи нелінійного аналізу процесів прийняття рішень в умовах невизначеності

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002371, НТУУ «КПІ» - 2403-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., с.н.с. Андрєєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка засад створення нано- та пікосупутників як космічних мікролабораторій

Розробка засад створення нано- та пікосупутників

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002593

2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Збруцький О.В.

3. Суть розробки, основні результати.

Алгебраїчно-ймовірнісні методи дослідження стійкості криптографічних алгоритмів і протоколів

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U001549.
2. Науковий керівник- д.ф.-м.н. Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.