Програмно-алгоритмічне забезпечення

Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002489, НТУУ «КПІ» - 2668-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)

Результати моделювання в середовищі  OpenBUGS

1. Номер державної реєстрації 0113U000650, номер реєстрації в університеті 2622п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бідюк П.І.
3. Суть розробки, основні результати.