Інтелектуальні системи

Розробка методів і засобів апаратно-програмної реалізації нейроконтролерів на основі програмованих логічних інтегральних схем для побудови інтелектуальних систем управління

Зовнішній вигляд нейроконтроллера

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000223, НТУУ «КПІ» - 2617-п.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

1. Номер державної реєстрації – 0109U002587.
2. Науковий керівник: Праховник А.В., доктор технічних наук, професор.
3. Суть розробки, основні результати.