Лабораторна установка

Розроблення методів структурної оптимізації тонкостінних аерокосмічних конструкцій

Конструктивно-силова схема легкого літака SkyRanger

1. Номер держреєстрації No0109U000703, No реєстрації в університеті 2281-п
2. Науковий керівник- доктор технічних наук, професор Збруцький Олександр Васильович
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка процесу виробництва частково металізованих залізорудних шихтових матеріалів на основі рудовуглецевих композицій для традиційних металургійних технологій

Металізований шихтовий матеріал, отриманий сполученим процесом спікання і металізації залізорудної сировини

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U001197, НТУУ «КПІ» - 2534-п
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Чернега Д.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.