Денисюк С.П.

Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії

1. Номер державної реєстрації теми 0115U002514.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002489, НТУУ «КПІ» - 2668-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.