Карвацький А.Я.

Розробка ресурсозберігаючого регламенту пресування вуглеграфітових виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002409.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Карвацький А.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка рецептури вогнетривких футерувань та теплоізоляції печей електродного виробництва

Експериментальні установки для вимірювання теплопровідності

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002303, НТУУ «КПІ» - 2642-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., ст. наук. співр. Карвацький А.Я.
3. Суть розробки, основні результати.