Біосумісні покриття

Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту.

Обладнання вакуумної камери для іонно-плазмової обробки

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0109U000455
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) ‑ д.ф-м.н., член-кор. НАН України, проф. Сидоренко С.
3. Суть розробки, основні результати.