Печі графітування Ачесона

Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Схема завантаження заготовок у камері печі випалювання з використанням шару тирси у шарі засипки

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002302, НТУУ «КПІ» - 2641-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.