Горшков В.М.

Дослідження процесів локалізації і транспорту носіїв заряду в органічних напівпровідниках та їх наноструктурах

Термостимульована люмінесценція і фракційні енергії для чистого полімеру

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001910, № реєстрації в університеті 2603-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб'єктів

публікації за матеріалами досліджень

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001911, № реєстрації в університеті 2604-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні та експериментальні дослідження морфології та оптичних властивостей фотохімічно/термічно синтезованих нанорозмірних частинок з характерними спектрами поверхневого плазмонного резонансу

розташування гексагональних, переважно орієнтованих ділянок поблизу вершин двох типових пірамідальних піків

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001600
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3.Cуть розробки, основні результати