Горобець Ю.І.

Спектральні характеристики магнітовпорядкованих низькорозмірних нано- та мікрооб’єктів в обмінному наближенні

Залежності коефіцієнтів відбиття   та   для різних гілок спінової хвилі від частоти спінової хвилі  та величини зовнішнього магнітного поля.

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001136, НТУУ «КПІ» - 2504-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горобець Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

напруженість магнітного поля 2500 Е

1.Номер державної реєстрації теми – 0109U001601.
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор, член-кор. НАПН України, Горобець Юрій Іванович
3.Cуть розробки, основні результати.