Гомеля М.Д.

Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000546
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002228, НТУУ «КПІ» - 2542-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002240
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.