Теплообмін

Розробка та дослідження енергозберігаючої світлодіодної люстри з тепловими трубами для внутрішнього освітлення приміщень

Зовнішній вигляд діючого макету п’яти ріжкової світлодіодної люстри з тепловими трубами

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті : № 0114U001525, НТУУ «КПІ» - 2720-п.
2. Науковий керівник: НІКОЛАЄНКО Юрій Єгорович, доктор технічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри АЕС і ІТФ, ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках

1. Номер державної реестрациї теми 0113U002467, № реєстрації в університеті 2610-ф
2. Науковий керівник – д.т.н., проф., академік НАНУ Халатов А.А.
3. Cуть розробки, основні результати.

Фізичні процеси теплообміну при мініатюризації випарно-конденсаційних систем термостабілізації

Вібраційні випробування мініатюрних теплових труб для застосування в проекті MASCOT

1. Номер державної реєстрації теми - № 0112U001656, НТУУ «КПІ» - 2514-Ф.
2. Науковий керівник - к.т.н., доцент. Кравець В.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Гідродинаміка і теплообмін в підігрівачах повітря теплотою кристалізації води для теплових насосів та вентиляції

Фото лабораторної установки з декількома ярусами насадок

1. Номер державної реєстрації - 0111U002513, номер реєстрації в університеті – 2407ф.
2. Науковий керівник - докт. техн. наук, професор Пуховий Іван Іванович
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка рівнорозвинених поверхонь теплообміну для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортних систем і дослідження їх теплоаеродинамічних характеристик

процес обкочування трьохзахідної гвинтоподібної труби

1. Номер державної реєстрації: № 0112U000935 , НТУУ «КПІ» - 2538-п.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка пасивних систем забезпечення теплового режиму з тепловими трубами для типових задач космічного приладобудування

Розроблений принцип забезпечення температури оптичного приймача 1 нижче 233 К з використанням двох  термодіодів  (2 та 3), які з’єднують приймач 1 з радіаторами 4

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000784, НТУУ «КПІ» -- 2433-п.
2. Науковий керівник – док. техн. наук, ст. наук. співр., Батуркін В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001319
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Інтенсифікація теплообміну при конденсації хладонів та їх сумішей всередині труб і каналів, включаючи міні- та мікроканали

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000517.
2. Науковий керівник- д.т.н, проф.Ріферт В. Г.
3. Суть розробки, основні результати.