Інтелектуальна підтримка

Методологія побудови інформаційних систем з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. №Д/Р 0111U002510, №2474-п
2. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Олена Іллівна
3. Суть розробки, основні результати