Комплексні системи захисту інформації

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Структурна схема

1. Номер державної реєстрації: 0113U002468, номер реєстрації в університеті 2602-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Новіков Олексій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізацій з використанням додаткових даних

1. Номер державної реєстрації теми - № 0111U000342, НТУУ «КПІ» - 2417-п.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.