Терещенко Т.О.

Розробка наукових засад побудови багаторівневих інверторів напруг для альтернативних джерел живлення в системі Smart Grid

Відлагоджувальна плата (а) та  система керування (б) БРІ та ФКП на мікроконтролері STM32F407VGT6

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U001536, НТУУ "КПІ" 2507-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Терещенко Т.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка наукових засад побудови джерел живлення мікроконтролерів для створення нової технології захисту інформації в комп'ютерних системах.

1. Номер державної реєстрації теми – 109U002766
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Терещенко Тетяна Олександрівна
3. Cуть розробки, основні результати.