Волошко С.М.

Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних температур

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U002320
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.
3.Суть розробки, основні результати.
(укр.)

Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках

Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000818, НТУУ «КПІ» - 2509-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Мікро- та наноструктурні процеси в поверхневих шарах конструкційних сплавів за умов високоенергетичної обробки.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000406
2. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.
3. Суть розробки, основні результати.