Комбіновані системи випаровувально-конденсаційного типу

Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № 0113U000747, НТУУ «КПІ» - 2609-ф.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати: