Равська Н.С.

Загальна теорія забезпечення інформаційних технологій проектування черв’ячних фрез

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 2517Ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Равська Н.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000155
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Равська Н.С.
3. Суть розробки, основні результати.